Utdannelse

Sjaman grunnutdannelse

Oppstart 21. august 2024

En spennende utdannelse og utviklingsreise gjennom 6-8 måneder

Føler du at du søker etter noe men vet ikke hva? Ønsker du å finne veien ut av sykdom og lidelse? Ønsker du å forstå kompleksiteten av hvem du er som menneske? Ønsker du kontakt med din sanne natur, den tidløse visdommen, ditt eksistensielle liv og Guddommelighet? Ønsker du å få tilgang til magiske energifelt, din personlige sjamanistiske kraft og magi? Er du nysgjerrig på sjamanisme og ønsker en utdannelse som går hånd i hånd med en personlig selvutviklingsreise?

Går du på samme smellen igjen og igjen? Tenker du ofte at du endelig har funnet en metode eller teori som fungerer, for så og erfare at alt raser sammen igjen? Sitter du fast i så mange ulike teknikker, metoder og tankesett du har sett, lært og hørt for å få det bra at alt bare blir kaos? Eller kanskje du helbreder det samme traumet/problemet for gang nummer 100 og lurer på hvor mange ganger du må gjennom samme regla for å sette deg selv helt fri?

Hjertelig velkommen til Yggdrasil Sjamanskole

Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og unik utviklingsreise med Yggdrasil sjamanskole!

Dette er ikke bare en utdannelse, men en personlig selvutviklingsreise hvor du vil jobbe i dypet av deg selv langs hele studieforløpet.

En intensiv, magisk og spennende utdannelse som du kan ta i ditt eget tempo, og samtidig være en del av et fellesskap i gruppe med andre studenter. Du får personlig oppfølging av meg gjennom 1-1 samtaler hver 14. dag, tilgang til kursportal med alle moduler, lukket gruppe for fellesskap med de andre studentene, og det vil arrangeres fysiske treff med innvielser for de som har mulighet til å delta på det.

Du lærer bla: Spontanhelbredelse – Sjelens hjem – Kontakt med de 9 hellige trær – 9 pilarer for å finne hjertets vei – Traumer og kompensatoriske mekanismer –  De 7 gullnøklene – Dypt tilgivelsesarbeid – Astralreiser i over- og underverden – Avansert Rune Magi og Norrøn Mytologi – Helbredelse med Runene – Det Norrøne Medisinhjulet – Sjamanistiske Ritualer – Trommereiser – Sjamanistisk Medsinbag – Sjamanistiske Guider & Kraftdyr – Identifikasjon og kommunikasjon med dine personlige guider – Utvikling av din medialitet – Kanalisering av kreftene til kraftdyr – Kraftplass arbeid – Veien til din personlige unike sjamanistiske magi – Ditt eget sjamanistiske Astral Tempel – Omfattende personlighets utvikling +++

Til sammen mer enn 200 undervisningstimer, 1-1 oppfølging, innvielser, fellesskap i gruppe, selvstudie og fysiske treff( for de som har mulighet).

Sjaman

lærerne

Gjennom denne utdannelsen vil du både bli kjent med meg Amina, og sjaman og sivilingeniør Pål-Esben Wanvig, som har over 20 års erfaring som sjaman lærer, runemester og er senior tradisjonsbærer i Yggdrasil sjamanskole.

Pål-Esben tar deg gjennom spennende, dyptgripende og transformerende seminarer og videokonferanser, og jeg følger deg opp gjennom 1-1 samtaler, besvarer de spørsmålene du måtte ha, lytter til dine erfaringer, opplevelser, veileder og støtter deg gjennom din utviklingsreise og prosess. Jeg vil også følge deg og gruppen gjennom fysiske treff, årstidsritualer og videokonferanser.

Samlinger

fysiske treff

Gjennom fysiske treff vil jeg gi deg personlige innvielser i hver modul, føre deg gjennom et magisk årstidsrituale, og du vil bli bedre kjent med resten av studentene som går samme vei som deg.

Dersom du ikke har muligheten til å delta på fysiske treff vil vi legge til rette for innvielser over nett og passe på at du får samme informasjon og muligheter som de andre studentene.

Kan jeg?

Kan alle bli en sjaman?

Ja, alle kan bli en sjaman! Man trenger ikke å være født i spesielle etniske kulturer, eller vite om sine medfødte gaver og talenter i sitt voksne liv for å bli en sjaman som kan hjelpe seg selv og andre med å skape omfattende positive endringer i livet gjennom sjamanistisk visdom, innsikt og kraft. Dette vil du selv kunne erfare gjennom denne utdannelsen.

Religion?

er sjamanisme en religion?

Nei, sjamanisme er ingen religion. Det finnes ingen dogmer, lover, moralske trossystem, regler eller bud som må følges, og det er heller ingen guddommelighet som kun kan nåes gjennom en guru eller lignende autoritet. Som sjaman opplever du skaperkraften selv, direkte og personlig, med alle dens fasetter, uten å måtte følge strenger dogmer, lover og moralske trossystemer som autoritært styrt.

I sjamanismen kan alle oppleve det guddommelige når som helst og hvor som helst uten hjelp av andre. I vår sjamanistiske tradisjon er sjamanens etikk basert på hjertets vei, der man utøver sin kunst basert på et verdisystem med respekt, medmenneskelighet, kjærlighet, empati, integritet, ærlighet, tilgivelse, takknemlighet og toleranse.

sunne rytmer

naturens visdom

Sjamanen har en nær tilknytning til naturen og Moder Jord sitt arbeid. Naturen er vår store visdomsbok, læremester og healer. Når sjamanen søker svar, innsikt og løsninger oppsøker han eller hun naturen. Der observerer sjamanen dens samspill oppmerksomt og mediterer med spørsmål fra sitt hjerte og essens. 

sjaman

utviklingsreise

Dette er ikke bare en utdannelse, men en dyp og magisk selvutviklingsreise for å finne tilbake til den du virkelig er, din sanne natur, kraft og misjon.

Du vil dykke dypt i den ur-sjamanistiske visdommen, filosofi, mystikk og magi som vil forandre hele ditt liv. Du vil få svar på de mest eksistensielle spørsmålene som et menneske har, som hvorfor er jeg her? Hvem er jeg? Hva er min sjels misjon? Hva er min sanne natur? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg?

hjertets vei

Ur-sjamanisme

Du vil bli kjent med filosofien bak Yggdrasil sjamanskole, ur-sjamanistiske tilnærmingsmetoder med stort fokus på hjertets vei, visdom og filosofi, kombinert med moderne vitenskap og objektive målbare resultater.

Vi benytter det siste innenfor funksjonell medisin, chrono medisin og neuro- og adferds psykologi. Du vil få en sjamans innsikt og tilgang til de universelle kreftene rundt deg som de fleste ikke har tilgang til. De mest effektive metodene innen ur-sjamanismen benyttes, som ofte gir umiddelbare resultater. 

Undervisningen er en blanding av moderne og urgammel vitenskap, noe som gjør at den sjamanistiske mystikken kan bli tilgjengelig for alle som åpner seg opp for den. 

tilbake til

hjertets vei

Yggdrasil sjaman tradisjon legger stor vekt på veien tilbake til vår sanne natur gjennom hjertets vei. Desto mer vi helbreder egoets skyggesider som hat, sjalusi, misunnelse og frykt, desto nærmere kommer vi vårt hjerte og vår sjamanistiske kraft. Den ur-sjamanistiske veien til opplysthet og selvrealisering er helt avhengig av en aktiv tilnærming til hjertets vei.

I Yggdrasil sjamanskole benytter vi oss ikke av psykadeliske stoffer eller rusmidler. Du vil lære hvordan du effektivt skifter bevissthetstilstand i løpet av kort tid, uten å være avhengig av psykadeliske stoffer for dette. Tradisjon Yggdrasil søker og finner sine svar gjennom dyp resonans med naturen og naturens rytmer.

Energetiske

innvielser

Du vil bli energetisk innviet i flere grunnleggende magiske verktøy og metoder som danner fundamentet for å skape din egen magi ved hjelp av sjaman lærer og kraftdyrene som er relatert til vår tradisjon.

Det er slik alle sjamaner i Yggdrasil sjamanskole utvikler sin individuelle magi basert på sine gaver og talenter.

utdannelse

modul 0

I modul 0 vil du lære hvordan utføre spontanhealing med umiddelbare målbare resultater, meditasjon, harmonisering av preginger og negative programmer i underbevisstheten, om traumer, avhengighet og kompensatoriske mekanismer, øvelser for å trene opp din energetiske sensibilitet og ESP antenner, dype psykologiske temaer og mye mer.

Du kan selv bestemme om du vil fortsette på Sjaman grunnutdannelsen og gå videre til modul 1- 9 når du er ferdig med modul 0. Kursavgiften for modul 0 vil bli trukket fra prisen av sjaman grunnutdanning dersom du velger å gå videre.

Modul 0 er en forutsetning for å gå videre til modul 1-9 i sjaman grunnutdannelsen.

utdannelse

modul 1

Dette seminaret gir deg en praktisk innsikt og metoder for å få tilgang til runenes visdom og helbredende krefter. Du vil bla. få Innvielse i en unik metode i Yggdrasil sjamanskole for å gjøre spontanhelbredelse med umiddelbare objektive målbare resultater. Du lærer også sjamanistisk helbredelse  ved hjelp av kraftdyr og hvordan du får tilgang til visdommen og kreftene til dine personlige sjamanistiske kraftdyr- 

utdannelse

modul 2

På dette seminaret legges det stor vekt på  praktisk forståelse, planlegging samt gjennomføring av kraftfulle sjamanistiske ritualer som gir resultater. Forklaring på hva sjamanistisk magi er, og forklaring på hva strukturell magi er. Hva en kraftplass er og hvorfor dette er så viktig for en sjaman. Hvordan du måler den energetiske kraften (livsenergien) på en kraftplass, bruk av din personlige portable kraftplass med fysiske og astrale krystaller som du kan ha med deg og bygge opp hvor som helst. Du vil lære hvordan du bruker strukturell magi med ur-sjamanistisk lysritual, hvordan lage effektive beskyttelsesirkler, sjamanistiske røykelsesritualer og mye mer.

utdannelse

modul 3

I dette seminaret går vi i dybden på hvordan du utøver en svært spesiell og virkningsfull stukturell magi med runene. Hvordan og hvorfor strukturell magi med runene virker så ekstraordinært intenst og effektivt. Forklaring på praktisk oppbygning og gjennomføring av et Rune ritual med strukturell magi. En introduksjon til Galdr dikting med runene, oppbygning av intensjon og ritualtekst for Runeritualet, og hva som er gode tidspunkter for å utføre magi.

utdannelse

modul 4

På dette seminaret lærer du kunsten å skifte bevisstheten din til den sjamanistiske drømmeverdenen slik at du kan astralreise til over- og underverdenen med en unik metode hvor det kun tar noen få sekunder å skifte bevissthetstilstand til den sjamanistiske drømmeverdenen. Du lærer å gjennomføre Soulhunting, henter tilbake avspaltede deler av din og andres sjel, og hvordan du gjennomfører sjamanistiske Visionquests.

utdannelse

modul 5

I dette seminaret blir du introdusert til en unik metode for å finne ut hvem som er dine sjamanistiske guider og krafdyr, hvordan du oppretter en omfattende og dyp kontakt med dem samt hvordan du får tilgang til deres hjelp, visdom og spirituelle krefter. Du vil lære hvordan du selv kan oppdage, utforske og forstå sirkelen av dine egne Spirituelle Guider. Du vil lære forskjellige måter å kommunisere med Guidene på og bli i stand til å forbinde deg med deres spirituelle energier for å fremme helbredelse og personlighetsutvikling, og opptrening av dine ESP antenner.

utdannelse

modul 6

Dette seminaret handler om en av de mest beskyttede hemmeligheter for sjamanistisk personlig arbeid: den Sjamanistiske Medisinbag. I bagen er det samlet forskjellige individuelle spirituelle kraftkilder til et sjamanistisk arbeidende menneske. Hver gjenstand i medisinbagen er en dør til et astralt kraftfelt som du som sjaman får tilgang til.

utdannelse

modul 7

Dette seminaret handler om DEG og din sanne natur, vei og misjon! Din personlige sjamanistiske kraft ligger langt bortenfor din materielle eksistens som er begrenset av tid og rom. I dette spektakulære seminaret blir du introdusert til og får erfare din sanne tidløse eksistens, din guddommelighet sett fra kvantemekanikkens verden og lærer hvordan du på en praktisk måte får tilgang til denne i ditt materielle liv for visdom, kunnskap, magi og helbredelse. Du vil lære om veien til din indre ild, ditt hellige rom, livsruner og skyggeruner.

utdannelse

modul 8

Under dette seminaret blir du innviet i ditt eget personlige sjamanistiske Astral Tempel – hvor du kan utvikle din egen Magi og dine spirituelle talenter. Astral Tempelet gir deg tilgang til magiske ferdigheter, visdom og kunnskap som er unik og omfattende. Vi går gjennom alle muligheter og begrensninger ved ditt astraltempel.

utdannelse

modul 9

Dette er det mest intensive seminaret i utdannelsen. Her får du innvielse og undervisning i kraftfulle metoder for konstruktiv omgang og beskyttelse mot negative energier, og du vil lære hva negative energier egentlig er, og hvordan du selv kan finne kraften i deg selv til at det ikke vil påvirke deg og ditt liv. Vi vil dekke temaer som svart magi, hvit magi, hvorfor det ikke finnes onde engler/guder/lysvesner/kraftdyr, styrking av ditt Guddommelige lys, fødsel, død og livsprosesser, alt har en begynnelse og en slutt, forståelse og helbredelse av din urfrykt.

utdannelse

Forandre ditt liv på 90 dager

Alle som melder seg på hele sjaman grunnutdannelsen får også kurset Forandre ditt liv på 90 dager – Basis versjon inkludert i kursavgiften (normal pris på dette kurset er 3790 kr).

På dette kurset vil du lære alt du trenger å vite for å finne veien tilbake til mening, lykke og livsglede. Du vil lære om utbrenthet og depresjon, god nok søvn, kosthold, helbredelse av indre tomhet, selvrugulering, avbruddshåndtering, og hvordan komme tilbake til sunne rytmer. I tillegg vil du lære effektive og målrettede metoder innenfor sjamanismen slik at alle endringer og personlighetsutvikling går raskere. Du vil lære om sjelens utrolige reise gjennom liv, død og inkarnasjoner, de 7 gullnøklene, omprogrammering av amygdala og mye mer. 

UTDANNELSE

PRAKTISK INFORMASJON

Oppstart av modul 0 er 21. august 2024

Oppstart av modul 1-9 er 26. september 2024

Kursavgiften inkluderer all undervisning, tilgang til egen kursportal med alt av seminarer, videokonferanser og kursmateriale, fysiske treff, 1-1 samtaler med lærer og fellesskap i gruppe. 

Modul 0 koster 3790 kr, og er en forutsetning for oppstart av modul 1-9 i Sjaman grunnutdannelsen. Kursavgiften på modul 0 vil bli trukket fra kursavgiften til grunnutdannelsen dersom du velger å fortsette etter endt kurs/modul 0. Dersom du ønsker å melde deg på Sjaman grunnutdannelsen med en gang, vil pris for modul 0 og modul 1-9 være i prisen til det alternativet du velger nedenfor.

Etter endt sjaman grunnutdannelse kan du velge om du ønsker å gå videre til senior sjaman utdannelsen.

Alternativ 1: Betal kun for modul 0 nå, og ta stilling til om du vil melde deg på grunnutdannelsen 26. september 2024.

Alternativ 2: Betal for hele grunnutdannelsen nå( dette inkluderer modul 0)

Betalingsalternativer

Alternativ 1: 15% rabatt, betal hele kursavgiften før oppstart av utdannelsen og få 15% rabatt: Kr. 27.200

Alternativ 2: Nedbetaling 6 måneder. Nedbetaling over 6 måneder (Kr. 29.200): 1/3 av kursavgiften (Kr. 9733) betales før oppstart. Deretter 5 månedlige avdrag á kr. 3893

Alternativ 3: Nedbetaling 12 måneder. Nedbetaling over 12 måneder (Kr. 32.000): 1/3 av kursavgiften (Kr. 10.667) betales før oppstart. Deretter 11 månedlige avdrag á kr. 1939.

Påmelding

Fyll ut og send inn skjemaet under for å melde deg på eller ta direkte kontakt med meg.

Påmelding Yggdrasil sjaman grunnutdannelse

kontakt

trenger du hjelp?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp til å finne ut om denne utdannelsen er rett for deg, så svarer jeg deg på de spørsmålene du måtte ha pr e-post, eller gjennom en uforpliktende samtale.